คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ

(English Conversation)

เรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100% กับอาจารย์เจ้าของภาษา

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนกลุ่มเล็ก ฝึกได้ทั่วถึง หรือสามารถเลือกเรียนคอร์สภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ สอนสด

 

ฝึกพูดภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมกลุ่มที่สนุกสนาน เช่น การสวมบทบาทสมมติ และเกมต่างๆ ทั้งยังได้ฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องกับอาจารย์เจ้าของภาษา ควบคู่ไปกับการเรียนคำศัพท์  โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ เพื่อให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ถูกหลักและคล่องเหมือนเจ้าของภาษา แล้วคุณจะพบว่าเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย

Student Writing

รายละเอียดคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ​​

 • สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

 • สอนภาษาอังกฤษสด 100% 

 • สอนโดยมีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

 • เรียนกลุ่มเล็ก 4-8 คน ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างทั่วถึง 

 • เน้นพัฒนาทักษะด้านการพูด การฟังภาษาอังกฤษ

 • เรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในบรรยากาศที่สนุกสนาน

 • ทดสอบระดับภาษาอังกฤษฟรี

อาจารย์เจ้าของภาษา

ทุกคอร์สสอนโดยอาจารย์ภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพสูงและมากด้วยประสบการณ์ผู้ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียน องค์กรชั้นนำและหน่วยงานต่างๆ

อาจารย์ของเรา 
- อาจารย์ทุกคนเป็นครูเจ้าของภาษา (​Native Teacher)
- มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
- มีประสบการณ์ด้านการสอนกับองค์กรและหน่วยงานชั้นนำ
- พัฒนาสื่อการสอนและเทคนิคในการสอน เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระดับของคอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ
 • Beginner

 • Elementary

 • Pre-intermediate

 • Intermediate

 • Upper-intermediate

 • Expert

 • Mastery

friend discount 10-20% off.png

เรียนภาษาอังกฤษที่ BLC English นนทบุรี เราเน้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน สอนโดยเจ้าของภาษาที่เป็นมิตรและได้รับการรับรองซึ่งจะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วและมั่นใจมากขึ้น

FOLLOW US

 • Instagram
 • Grey Facebook Icon
 • 157345305896461860
 • Grey YouTube Icon

© 2020 by Best Language Consultants Ltd.

Icon made by Eucalyp from www.flaticoncom