เรียนภาษาอังกฤษที่ BLC English นนทบุรี เราเน้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน สอนโดยเจ้าของภาษาที่เป็นมิตรและได้รับการรับรองซึ่งจะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วและมั่นใจมากขึ้น

LEARN MORE

HOME

GALLERY

ABOUT

CONTACT

LOGIN

FOLLOW US

  • Instagram
  • Grey Facebook Icon
  • 157345305896461860
  • Grey YouTube Icon

© 2020 by Best Language Consultants Ltd.

Icon made by Eucalyp from www.flaticoncom

English Course for Work (Business English)

คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ นนทบุรี

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ หลักสูตรครอบคลุมศัพท์ธุรกิจ การเขียนอีเมล์ ทักษะภาษาอังกฤษในการนำเสนองาน การประชุม เจรจาธุรกิจ สัมภาษณ์งาน และอื่นๆ

COURSE PRICING

Business Course

Saturday Only

Class Size: 4-8 Persons

30 hours (12 weeks) = 6,900*

*certificate awarded

call for details

private lessons available