Networking

เกี่ยวกับเรา

(About BLC English)

We provide the best learning experience

1/8

เราเชื่อว่าการเรียนภาษาอังกฤษควรเป็นการได้ความรู้คู่ความสนุก เรามุ่งให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพผ่านบทเรียนที่สนุกสนาน

WE ARE THE BEST

100% Natives
ทุกคอร์สสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้ผ่านการรับรอง

Proven Method
พูดเป็นเร็วและถูกต้องด้วยวิธีเรียนที่ง่ายและสนุกสนาน

Small Class Size
เรียนกลุ่มเล็ก 4-8 คน อาจารย์จึงสอนเน้นได้อย่างทั่วถึง

Fun Activities
เสริมสร้างความมั่นใจและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกมส์และกิจกรรม

เรียนภาษาอังกฤษที่ BLC English นนทบุรี เราเน้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน สอนโดยเจ้าของภาษาที่เป็นมิตรและได้รับการรับรองซึ่งจะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วและมั่นใจมากขึ้น

FOLLOW US

  • Instagram
  • Grey Facebook Icon
  • 157345305896461860
  • Grey YouTube Icon

© 2020 by Best Language Consultants Ltd.

Icon made by Eucalyp from www.flaticoncom